บันทึกทั้งหมด

The Carter Effect – ปรากฎการณ์ Vince Carter

วันที่: 20 August 2018

ผมเป็นคนชอบดูกีฬา ถึง Netflix ยังไม่มีกีฬาให้ดู แต่มีสารคดีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬาให้เลือกดู The Carter Effect เป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องราวของ Vince Carter นักบาสที่เติมสีสันให้ NBA มากในที่สุดในยุคหนึ่ง และ The Carter Effect ก็พูดถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์ Vinsanity

Classic Video Game Sounds Explained by Experts

วันที่: 23 June 2018

I came across this video on YouTube when I was searching for something related to game audio. I love their passion and energy when they talk about these sound bites.

MacbookPro 13″ mid 2012, with 16GB of RAM

วันที่: 15 June 2018

Hopefully this RAM upgrade and the current SSD will keep this mac works properly for about a year. I definitely don’t want to go for the MBP with Touchbar, it doesn’t make sense.

Bringing polypink.com back to life

วันที่: 13 June 2018

Just a quick note to myself that today is the day I bring my blog back to life again. I like blogging about what I’m interested ; audio , technology , game and etc.